حقوق کاربران

حریم شخصی کاربران در استفاده از وب سایت کانولا

کانولا تلاش خود را می‌کند تا اطلاعات شخصی شما را در اینترنت محفوظ نگه دارد و تمامی اطلاعات دریافتی شما را در فایل‌های محرمانه‌ای حفظ کند.

کانولا اطلاعات شما را (اگر خودتان در اختیار کانولا گذاشته باشید) برای بررسی‌های آماری بکار می‌برد. این اطلاعات به کانولا کمک می‌کند که بتواند محصولات خود را مطابق نیاز های مشتریان طراحی کند. اطلاعات شخصی جمع‌آوری شده فقط برای پاسخ دادن به سوالات شما و یا پرداختن به سفارشات شما استفاده خواهد شد.

همچنین در صورتی که خود مایل باشید؛ در موقعیت‌های مختلف، از طرف کانولا ایمیل برای شما ارسال می‌شود. این ایمیل‌ها حاوی اطلاعات محصولات جدید کانولا و یا پیشنهادهای ویژه خرید است. این ایمیل‌ها فقط بنا به درخواست شخصی شما ارسال خواهد شد و کانولا به هیچوجه اقدام به ارسال ایمیل ناخواسته نخواهد کرد.

در وب سایت کانولا لینک به دیگر سایت‌ها قرار خواهد گرفت، کانولا تلاش خواهد کرد که فقط لینک سایت‌هایی را قرار دهد که حریم شخصی کاربران را رعایت کرده باشند. در هر حال کانولا مسوولیتی در قبال دیگر سایت‌ها نخواهد داشت.

در سایت کانولا برای تشخیص کاربران از کوکی استفاده شده است. کوکی در واقع بسته اطلاعاتی‌ست که از روی سایت به کامپیوتر شما منتقل می‌شود. در صورت تمایل می‌توانید تنظیمات مرورگر خود را تغییر دهید تا هنگام استفاده از کوکی‌ها به شما اخطار داده شود.