لطفا نوع درخواست و محصول مرتبط خود را انتخاب کرده و اطلاعات فرم را تائید نمائید

توجه : فیلدهایی که با ستاره قرمز مشخص شده اند اجباری هستند.
اطلاعات اصلی
سرویس درخواستی *
شاخه *
مدل دستگاه *
شماره سریال *
نام مشتری
فرد هماهنگ کننده *
نشانی *
تلفن *
تلفن همراه
پست الکترونیکی
لطفا قبل از اعزام تکنسین، با مشتری هماهنگ نمایید.
تاریخ پیشنهادی جهت سرویس
اطلاعات فرم مورد تایید است. *
کد تصویری *
 
کد نمایش داده شده را وارد کنید.
اگر کد خوانا نیست یک بار روی عکس کلیک کنید.
پس از ارسال، واحد خدمات در ارتباط با درخواست شما هماهنگی های لازم را انجام خواهند داد.