کانن مرکزی خراسانمدیرعامل : آقای اکبر صالحی


ایمیل : info.cmkco@gmail.com
آدرس : مشهد - خ سناباد - بین آشتیانی و آفرین - پلاک 469/6
تلفن : 8440750-3 - 8416745 (0511)
توضيحات :

مدیرعامل : آقای اکبر صالحی