فاکس های لیزری

فکسهای لیزری کانن با سرعت و کیفیت عالی و کارتریج یکپارچه نیاز کاربران را جهت حجم کاری متفاوت با هزینه مصرفی مناسب براورده می نماید. در بعضی مدلها امکان استفاده از دستگاه بعنوان چاپگر لیزری هم می باشد که باعث استفاده چندمنظوره از دستگاه فکس میگردد.

دریافت لیست مواد مصرفی