فتوکپی های دیجیتال سیاه و سفید

فتوکپی های دیجیتال کانن با سرعتهای 18 تا 75 کپی در دقیقه امکان کپی/چاپ/ اسکن در شبکه را دارد. تکنولژی تک تونر بودن فتوکپی های دیجیتال سیاه و سفید کانن باعت مقرون به صرفه تر شدن هزینه چاپ می گردد.

دریافت لیست مواد مصرفی