سنسور CMOS CIS 1 Line Sensor
نوع اسکنر یکرو/دورو/تمام رنگی
سرعت اسکن A4 تکرنگ یکرو60 دورو120صفحه دردقیقه با دقت 200,300dpi A4 رنگی یکرو 60 ودورو120 صفحه دردقیقه با دقت 200dpi A4 رنگی یکرو 40ودورو80صفحه در دقیقه با دقت 300dpi
دقت اسکن 150 x 150dpi, 200 x 200dpi, 300 x 300dpi, 400 x 400dpi, 600 x 600dpi
حداکثر ابعاد سند دریافتی A3بصورت تاشده/A4
ظرفیت تغذیه اتوماتیک 60 برگ
مشخصات سند دریافتی عرض: 216-54 میلیمتر طول : 356-50.8 میلیمتر ضخامت : 0/25-0/04 میلیمتر
خروجی High speed USB 2.0
درایور/ نرم افزار ISIS /TWAIN Driver (Windows XP Pro / XP Home / VISTA / 7) CapturePerfect CaptureOnTouch eCopy PDF Pro Office Kofax VRS Plug-in: EMC Captiva Cloud Runtime Controls
ابعاد 178*172*280 میلیمتر
وزن 3.2 کیلوگرم
امکانات جانبی Flatbed Scanner Unit 101, Barcode Module III
سایر امکانات حذف رنگ سند/تصحیح رنگ متن و سند/تشخیص اتوماتیک سایز سند/حذف برگهای سفید/تشخیص اتوماتیک رنگ سند/تصحیح کجی سند(Deskew correction)/امکان استفاده از کاغذ های تفکیک فایل Remove Background/Adding Black Margin Mode/Separation Retry تشخیص کشش دوتایی سند(Ultrasonic)