اخبار داخلی

شماره های جدید شرکت کانولا
فروش: تلفن:88728718-88728719  فاکس : 88728553  خدمات پس از فروش: تلفن: 88323368-88323369-88846193

نسخه جدید سایت کانولا
نسخه جدید سایت کانولا این نسخه در حال تکمیل می باشد. در حال حاضر اطلاعات فتوکپی ها,  اسکنرهای بایگانی ,چاپگرهای لیزری و جوهر افشان، فکس های لیزری و اسکنرهای تخت ، پلاترها و چند منظوره ها ی لیزری و جوهرافشان تکمیل می باشد.