شماره های جدید شرکت کانولافروش:

تلفن:88728718-88728719  فاکس : 88728553

 خدمات پس از فروش:

تلفن: 88323368-88323369-88846193