نسخه جدید سایت کانولانسخه جدید سایت کانولا

این نسخه در حال تکمیل می باشد. در حال حاضر اطلاعات فتوکپی ها,  اسکنرهای بایگانی ,چاپگرهای لیزری و جوهر افشان، فکس های لیزری و اسکنرهای تخت ، پلاترها و چند منظوره ها ی لیزری و جوهرافشان تکمیل می باشد.